Vážení a selekce zvířat

Selekce automaticky řídí a selektuje dojnice určené k veterinárním zákrokům, inseminaci, roztřídění do skupin ...

Vážení zvířat je s využitím průchozí váhy (nezdržuje se provoz při odchodu z dojírny). Pravidelné vážení umožňuje zjistit chyby ve výživě, nesprávný vývoj plodu a signalizuje i jiné zdravotní problémy.

Pro vážení zvířat je možné využít také naší mobilní tenzometrickou váhu.

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.