Vitalita

Systém sledování a vyhodnocování pohybové aktivity dojnic a jalovic. Slouží k přesné a včasné diagnostice říje. Metoda indikuje také výskyt zdravotních problémů reprodukce (např. cysta na vaječníku). Přijímače vitality jsou rozmístěny ve stáji a nepřetržitě monitorují pohybovou aktivitu zvířat a přenášejí tyto informace do počítače. Změny v pohybové aktivitě registruje vitalimetr, ten je umístěn na krčním popruhu nebo na popruhu na noze.

Vyhodnocení projevů říje se aktualizuje každou hodinu a využívá se i dalšíchdoplňujících údajů (např. výskyt první říje, interval březosti, návštěva v AKB, změna vodivosti, pokles nádoje ...)

Napište nám svůj dotaz

Vaše adresa slouží pouze pro zpětnou odezvu.