Automatické krmné boxy

Automatické krmné boxy slouží pro individuální dávkování krmiva pro jalové a březí prasnice. Lze je využít jak při suchém tak i tekutém krmení (v obou provedeních lze současně krmit 1 nebo 2 směsi), další možností je dávkování minerálů a vitamínů. AKB dávkují krmivo na základě denní dávky nastavené v počítači. Prasnice je identifikována za pomoci elektronického čipu, který má implantovaný v uchu. Celý systém je řízen počítačovým programem, který umožňuje přehlednou evidenci celého chovu prasnic. Dodáváme AKB se selekcí i bez selekce, krmný box obslouží skupinu 55-75 prasnic (dle jejich stáří). Systém lze dovybavit detektory říje. Řídící jednotka může ovládat až 60 boxů. Samozřejmostí je propojení na PC a PDA.