Nouzové otvírání

Je-li hustota naskladnění vysoká, pouhé vyhlášení alarmu je v případě poruchy ventilačního systému nedostatečné - jednoduše proto, že porucha ventilace vyžaduje okamžitou akci.

Nabízíme dva druhy nouzového otvírání - teplotně řízení a ON/OFF.

Spolu s klimapočítačem SKOV tvoří jednotka DOL 278 systém nouzového otvírání, který otevře ventilační systém v případě výpadku el. proudu nebo technické poruchy.