Přívody vzduchu

Bez ohledu na velikost, dispozici a umístění stáje má SKOV vždy řešení pro přívod čerstvého vzduchu do stáje. Potřebné množství vzduchu musí být přiváděno ve správné výšce, musí mít správný směr a rychlost.

Stěnová štěrbina DA 1200

DA 1200 je řada stěnových štěrbin, určených pro zastavění do zdi nebo k uchycení do stěn lehkých konstrukcí.

Stěnová štěrbina DA 1911

Stěnová štěrbina s označením DA 1911 je určena k uchycení do stěn lehkých konstrukcí. Má o 50% vyšší výkon, než DA 1200.

Stropní štěrbina DA 1500

Stropní štěrbina DA 1500 je univerzální vzduchový přívod určený pro instalaci do stropů. Je navržena pro zajištění optimálního směru vzduchu za všech podmínek.

Střešní přívod DA 50

Tento typ přívodu je určen do stájí typu monoblok, kde není možné přivést vzduch do stáje stěnovými nebo stropními štěrbinami.

Stropní štěrbina DA 1800

Stropní štěrbina DA 1800 je univerzální vzduchový přívod určený pro instalaci do stropů v systému kombi-difúzní ventilace.

Difúzní strop

Difúzní strop zajišťuje rovnoměrnou distribuci čerstvého vzduchu do stáje. Tento způsob přívodu vzduchu je vhodný zvláště do dochovu selat popř. do porodny pro prasnice.

Střešní přívod DA 40

Střešní přívod DA 40 je určen do stájí s rovnotlakým systémem ventilace.