Servomotory

Servomotory SKOV jsou konstruovány pro náročné stájové prostředí, snáší vodu i důkladné čištění.

Servomotor DA 174

Tento typ servomotoru byl vyvinut speciálně pro regulaci stěnových a stropních štěrbin v malých sekcích. DA 174 se používá hlavně pro otvírání přívodních štěrbin, které vyžadují plynulou regulaci jako je tomu u podtlakových systémů se stěnovými nebo stropními štěrbinami.

Servomotory řady DA 75A

Jedná se o řadu odolných servomotorů se speciální kompaktní konstrukcí pro regulaci štěrbin a klapek ve velkých ventilačních systémech. Hlavní využití mají tyto servomotory v systémech podtlakové ventilace.

Lze je použít také pro společné nouzové otvírání několika oken, např. v souvislosti s kombi-difúzní ventilací nebo pro otvírání plachet v případě přirozené ventilace.