Systém alarmu

Ve stájích s mechanickou ventilací je velké riziko, že zvířata utrpí újmu, jestliže ventilace selže. Alarm systém zajistí, že ventilace bude rychle uvedena do původního stavu. Situace se velmi rychle stane kritickou, protože do stáje není přiváděn nový kyslík a vlhkost vzduchu stoupá. Navíc se zvířata nemohou zbavit svého přebytečného tepla. Efektivní a okamžité zabránění výpadku ventilačního systému je proto nezbytné. To vyžaduje jednoduchý, bezpečný a spolehlivý systém alarmu. Nejen že chránit zvířata před újmou je rozumné, navíc tuto oblast pokrývá legislativa. Požadavky na systému alarmu v mechanicky ventilovaných stájích definuje EU směrnice č. 91/629/EEC a 91/630/EEC).