Systémy ventilace

Podtlaková ventilace

Systém podtlakové ventilace se stěnovými nebo stropními štěrbinami je klasický podtlakový systém, používaný v oblastech mírného klimatického pásma.

Systém podtlakové ventilace SKOV zajišťuje:

 • stabilní klima ve stáji po celý rok
 • optimální využití přiváděného vzduchu
 • optimální řízení směru, množství a rychlosti vzduchu
 • bezpečné a snadné řízení klimatu
 • nízkou spotřebu energie
 • integrovanou nouzovou ventilaci.

Kombi-difúzní ventilace

Kombi-difúzní systém ventilace je určen pro oblasti mírného pásu. Tento systém kombinuje nejlepší vlastnosti dvou ventilačních systémů: difuzního a podtlakového.

Systém kombi-difúzní ventilace SKOV zajišťuje:

 • optimální klima ve stáji bez přebytečného tepla, vlhkosti a škodlivých plynů
 • minimální riziko vzniku průvanu během chladných období
 • dostatečnou rychlost vzduchu a efekt ochlazení během teplých období
 • řízení směru proudění, množství a rychlosti vzduchu během teplých období
 • nízkou spotřebu energie.

Rovnotlaká ventilace

Systém rovnotlaké ventilace může být použit i v oblasti mírného pásma. Je vhodný pro všechny kategorie prasat, zvláště je vhodný do stájí, které jsou vystaveny silnému větru nebo pro stáje typu monoblok.

Systém rovnotlaké ventilace SKOV zajišťuje:

 • optimální klima ve stáji bez přebytečného tepla, vlhkosti a škodlivých plynů
 • optimální klima ve stáji, vystavené silnému vlivu větru
 • správná ventilace ve stáji po celý rok
 • optimální ventilace vmonoblocích nebo ve stájích, kde nejsou všechny obvodové stěny volně přístupné
 • optimální řízení směru, množství a rychlosti vzduchu
 • spolehlivé a snadné řešení klimatu.