Vývody vzduchu

Vývodní jednotka DA 600

DA 600 je konstruována tak, aby ventilátor uvnitř komínu poskytoval nejvyšší možný vzduchový výkon při nejnižší možné spotřebě energie. Toho je dosaženo bez snížení tlakové stability komínu. Vývodní jednotku DA 600 lze přizpůsobit jednotlivým budovám podle sklonu střechy, barvy, instalace do hřebenu / mimo hřeben, případného půdního prostoru atiky, apod.

Charakteristika DA 600

  • Aerodynamický tvar - vysoký výkon při nízké spotřebě energie
  • Hladký a nečistoty odpuzující povrch, který vydrží mytí vysokotlakou vodou
  • Nárazuvzdorný materiál
  • Instalace do hřebenu, do střechy mimo hřeben nebo do stěny
  • Speciální modul pro větší rozptyl odváděného vzduchu
  • Recyklovatelný plast.

U vývodu vzduchu je důležité zajistit velký vzduchový výkon při nízké spotřebě energie. Z tohoto důvodu je většina ventilačních systémů SKOV regulována podle principu MultiStep®. V porovnání s konvenčním podtlakovým systémem SKOV ušetří ročně v typické stáji pro prasata regulace MultiStep® 40-50 % nákladů na energii.

Stěnové ventilátory

Stěnové ventilátory jsou ideální pro zajištění dodatečné kapacity v tradičním ventilačním systému, například podtlakovém. Když potřeba ventilace překročí určitou mez, lze zapnout jeden nebo více stěnových ventilátorů.

Nabízíme několik typů stěnových ventilátorů včetně volitelného příslušenství.